LEGIO X GEMINA PIA FIDELIS

FORVM POPVLI

 
Právě je čtvrtek 9.7.2020 15:31

Všechny časy jsou v UTC+02:00
Odeslat nové téma  Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ 1 příspěvek ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Bojový manuál
PříspěvekNapsal: pondělí 11.11.2019 9:48 
Offline
Vládce fóra
Uživatelský avatar

Registrován: středa 13.12.2006 22:31
Příspěvky: 542
Bydliště: Praha 4
Bojový manuál

Toto je nezbytný rozsah znalostí bojové činnosti legionářů X.Legie a přidružených sborů císařských vojsk na území Marcomanie a Dunajského limitu. Je nutné, aby každý příslušník legie toto dokonale zvládal a byl schopen úspěšně čelit barbarským hordám za větší slávu Říma!

Základní povely ve formaci a za pochodu

In Vnvm ordinem venite (facite) - V řad nastoupit

Legionáři se šikují vždy od pravé strany (stojí-li centurio vlevo pak od levé strany). Rozestupy v řadách jsou na nataženou paži (pravá ruka předpaží a ,,vyčistí" si prostor před sebou vpravo od sebe). Tento pohyb musí být automatizován a legionář je povinen držet si svůj vyhrazený prostor, nebylo-li rozkazem určeno jinak!


In Dvos ordines venite (facite) - V dvouřad nastoupit

Z jednořadu se legionáři postaví do dvojřadu takto. Od pozice důstojníka se rozpočítají na prvého (primvs) a druhého (secvndvs). Druzí se hned staví do zákrytu za první. Mezi řadami je odstup minimálně totožný či větší než na předpažení (1 až 2 kroky). Následně se na povel vyrovnat upraví rozestupy vzájemně mezí jednotlivými zástupy. Pokud nebyli před tímto povelem legionáři ve formaci, nastupují dle zaběhlého pořádku plynule do dvojřadu.


In Tres ordines venife (facife) – V trojřad nastoup

Do trojřadu se legionáři šikují od pozice důstojníka. Jakmile první legionář zaujme své místo, postaví se za něj do zástupu druhý a za druhého třetí. Další vojáci se staví již do vedlejšího zástupu stejným způsobem. Vojáci se okamžitě vyrovnávají do základního tvaru. Mezi řadami je odstup minimálně totožný či větší než na předpažení (1 až 2 kroky).


In Qvadros ordines venite (facife) – V čtyřřad nastoupit

Čtyřrad se z dvojřadu sestaví následovně. Každý sudý zástup se na povel rozdělí. První zaujme místo vpravo vpředu u lichého zástupu, druhý se zařadí opět vpravo na pozici čtvrtého v zástupu. dojdete vyrovnání v jednotlivých zástupech zástupech. stupy mezi sebou se vyrovnají až na další samostatný povel velitele!!


Pakliže se čtyřřad sestavuje přímo, pak se postupuje stejně jako při vytvoření trojřadu jen s tím rozdílem, že v zástup se postaví čtyři legionáři.


Ordines diriqite – Vyrovnat řady

Jsou-li rady neuspořádány, vyrovnají se legionáři na tento povel tak, že si mezi sebou upraví rozestupy dle již zmíněného pravidla, vždy od pravé strany!


Ordines aperite – Řady rozestoupit

Rozestupy v řadách se zvětší a to: Je-li rozestup v řadě běžný, tedy na rozpažení, zvětší se rozestup na vzdálenost délky paže s gladiem. Je-li řada sevřená, upraví se rozestup na vzdálenost natažené paže, tedy na normální rozestup. Mezi řadami navzájem je rozestup vždy na nataženou paži, popřípadě o málo větší. Na tento povel se nemění!


Ordines stringite – Řady srazit

Legionáři sevřou řady na vzdálenost vytrčeného pravého lokte. Odstup řad mezi sebou se nemění.


Procedite – Pochodem vchod

Legionáři vykročí levou nohou a pochodují. Krok šlapání zelí!
Za pochodu se vyrovnávají v řadách směrem od vpravo stojícího. Rozestupy musí být stále stejné, jako před vykročením! A to po celou dobu pochodu. Překážky na trase překonáváme spořádaně a následně obnovíme výchozí tvar, byl-li tímto pohybem narušen.


Retro vade – Ústup vzad

Legionáři začnou ustupovat přímo vzad, čelem obráceni stále k nepříteli.


Dextrorsvm vertite – Vpravo bok

Legionáři provedou otočku o 90 stupňů vpravo a to po poslední slabice rozkazu. Provedeno na dvě doby. Krok šlapání zelí!


Sinistrorsvm vertite – Vlevo bok

Legionáři provedou otočku o 90 stupňů vlevo a to po poslední slabice rozkazu. Provedeno na dvě doby. Krok šlapání zelí!


Retrorsvm vertite – Čelem vzad

Legionáři provedou 2x vlevo bok. Krok šlapání zelí!


Dextrorsum signa convertite – Vpravo zatočit

Manévr se provádí za pochodu. Legionáři na poslední slabiku začnou pozvolna točit doprava, maximálně o 90 stupňů. Vojáci na vnitřní straně oblouku zpomalí krok a pochodují téměř na místě. Vojáci na vnější straně oblouku protáhnou krok a srovnají se s vojákem po pravé ruce. Jakmile je celá řada dotočena o 90 stupňů, pokračuje se přímo vpřed.


Sinistrorsvm signa convertite – Vlevo zatočit

Manévr se provádí za pochodu. Legionáři na poslední slabiku začnou pozvolna točit doleva, maximálně o 90 stupňů. Vojáci na vnitřní straně oblouku zpomalí krok a pochodují téměř na místě. Vojáci na vnější straně oblouku protáhnou krok a srovnají se s vojákem po levé ruce. Jakmile je celá rada dotočena o 90 stupňů, pokračuje se přímo vpřed.


Dextram pedi – Vpravo ukročit

Stojí-li formace na místě, počnou legionáři ukračovat až do odvolání směrem doprava. Je-li formace na pochodu, počnou legionáři ukračovat šikmo vpravo vpřed, přičemž hledí přímo vpřed.


Sinistram pedi – Vlevo ukročit

Stojí-li formace na místě, počnou legionáři ukračovat až do odvolání směrem doleva. Je-li formace na pochodu, počnou legionáři ukračovat šikmo vlevo vpřed, přičemž hledí přímo vpřed.


V bojové pozici

Gladios stringite – Meče tasit

Legionáři tasí meče a postaví se automaticky do bojového postoje (scvtum zapřené před sebou, vně o levé koleno a levé rameno, pravým rohem u levé lícnice, tedy zešikma, postoj v přikrčené pozici, špičku levé nohy stočit směrem k sobě).


Gladios recondite – Meče zastrčit

Povel meče zastrčit. Současně se legionáři staví do vzpřímeného pochodového postoje. Trvá-li však ohrožení či boj, pouze zastrčí meče, ale setrvají v bojové pozici.


Ante – Vpřed

Na tento povel se legionář v bojové pozici dá na pochod vpřed. Nejdříve jde levá (přední) noha, následně se přisune noha pravá. Postoj musí být stále stabilní, štít v neustálém kontaktu s tělem! Držet rozestupy!


Retro vade – Ústup vzad

Na tento povel se legionář v bojové pozici dá na pochod vzad. Nejdříve se posune pravá (zadní) noha a posléze se přisune noha levá. Zadní nohu zvedáme trochu výš, abychom snížili riziko zakopnutí. Udržovat rozestupy! Tlačí-li se při ústupu na mě voják přede mnou, zapřu ho pravou paží a držím si svůj prostor!


Qrdinem svcedite – Vystřídat řady

Důstojnictvo nestřídá, pouze dostupuje tak, aby bylo stále na svém přiděleném místě. Udržovat rozestupy!

Prováděno na místě: Na povel se legionáři druhé řady vtlačí podél pravé ruky před sebou stojícího do mezer, čímž dostoupí první řadu. Provedou společně 3 útoky, údery, bodnutí. Následně se vojáci první řady stahují přímo vzad, přičemž hledí stále vpřed a kryjí se scvtem. Vojáci zadních řad vykonávají stejný pohyb jako vojáci řady druhé. To znamená, že na povel ukročí vpravo šikmo vpřed a uvolní místo pro ustupujícího, kterého dle potřeby navádějí, dokud se neocitne v týlu formace. Voják, který střídal, ukročí po ústupu střídaného vlevo (kryje se štítem) a stejně tak učiní i ostatní vojáci v zástupu, jakmile je mine střídající legionář. Jakmile je střídaný v týlu, zařadí se do svého zástupu a tímto je ukončeno střídání.

Prováděno za pochodu vpřed: Pohybuje-li se formace vpřed, zastaví se na tento povel první řada, která bude vystřídána a řady za ní pochodující obchází vojáky první řady opět podél pravé ruky. Jakmile se střídající ocitne před první řadou, ukročí jeden krok doleva a pokračuje v pochodu vpřed. Stejně učiní i ostatní řady. Jakmile se ocitne první, tedy střídaná řada v týlu, pokračuje v patřičném rozestupu v pochodu. Tímto je střídání ukončeno.

Prováděno za ústupu; Pohybuje-li se formace ústupem vzad, vystřídají se legionáři v řadách tak, že vojáci první řady po zaznění povelu stále ustupují přímo vzad. Vojáci ostatních řad ukročí vpravo tak, aby vytvořili volnou cestu vzad pro vojáky první řady. Jakmile je tito legionáři minou ukročí krok vlevo, čímž se dostanou na své původní místo. Vojáci první (střídající) řady ustupují až do týla formace. Jakmile dosáhnou týla, pověřený voják, důstojník (optio či teserario) vydá povel „ RETRO! ", načež se celá formace dá opět do pohybu vzad. Tímto je manévr skončen.


PILA TOLLITE, PILA MITTITE – Pila připravit, pila hodit

Jsou-lí legionáři vyzbrojení oštěpy (pilvm): Vojáci nastoupeni v požadovaném počtu řad se šikují podle výše zmíněných pravidel. Tento povel se provádí stejným způsobem na místě, jako v pohybu vpřed. Legionáři nastoupení v útvaru třímají oštěpy (pila) v levé ruce u příčky štítu tak, že jej přidržují palcem a zbylé prsty drží scvtvm.

Na povel PILA TOLLITE, uchopí vojáci pravou rukou oštěp a souběžně s tímto Pohybem nakročí první legionář v zástupu jeden krok vpřed, druhý legionář v zástupu, počítáno od čela formace, ukročí jeden krok směrem doprava do volného prostoru mezi zástupy.

Na povel PILA MITTITE (velí se jen na začátku, zbytek musí být nacvičen a je tedy bez povelu, vojáci se mohou synchronizovat společnými výkřiky mittite a je vhodné na sebe počkat, jakmile zdvojují první řadu!), voják napřáhne a odhodí své pilvm směrem na nepřítele. (Je výhodné a efektivní, vrhají-li na jeden povel pouze první čtyři řady)-jedna z možností! Okamžitě uchopí vojáci druhé pilvm a ten, který je ukročen v mezeře vykročí vpřed a doplní první řadu. V ten moment oba-první i druhý-odhazují společně své oštěpy a tasí meče. Voják z první řady začne ustupovat vzad, stejně jako když se provádí střídání v řadách a druhý legionář ukročí vlevo a zaujme jeho místo. Jakmile v pořadí třetí voják v zástupu vidí, že druhý legionář provádí úkrok vlevo, ukročí vpravo. Zaprvé aby se vyhnul prvnímu, který se stahuje a zároveň se před ním otevírá volný prostor pro hod pila přímo vpřed. První pilvm odhodí, bere si druhé a dostupuje do první řady, kde odhazuje i to a tasí meč. V ten moment druhý legionář ustupuje vzad a třetí zaujímá jeho pozici úkrokem vlevo. Čtvrtý provede to samé co třetí, dokud se všichni vojáci nezbaví svých oštěpů! Po tom co poslední voják odhodí svůj oštěp a ukročí vlevo, provede se klasické střídání v řadách a tak se první legionář dostane opět do čela zástupu. Všichni nyní stojí s tasenými meči v zástupech a boj pokračuje, jako při běžném rozestavení.

Je-li útvar v pohybu vpřed, postupuje se ze začátku stejným způsobem jako v předešlé části. První dvě řady provedou krok a úkrok, ale druhá řada postupuje před první řadu a odhazuje své druhé pilvm, tasí meč a staví se před prvního. Je to tedy klasické střídání v řadách v pohybu vpřed jenom s rozdílem, že vojáci odhazují pila. První letí mezerou, kterou uvolní voják vpředu, druhé se odhodí těsně než se voják zařadí úkrokem vlevo do zástupu.

Stojí-li formace na místě a z nějakých důvodů neodhodili všichni vojáci své oštěpy, učiní tak bez dalšího rozkazu tehdy, provádí li se střídání v řadách a to, jakmile voják před ním již provedl úkrok zpět vlevo. Tímto má před sebou volný prostor s přímým výhledem na nepřítele. Toto střídání, které následuje hned po povelu PILA MITTITE, umožňuje zvýšit kadenci vrhání oštěpů, aniž by tím byli ohrožení vojáci stojící před vrhajícím, přičemž vrhající legionář má přímo pře sebou nepřítele, tedy i cíl. Samozřejmě lze vrhat i přes hlavy spolubojovníků během probíhajícího boje, ale efektivnost je do značné míry dána hloubkou nepřátelské sestavy a tudíž i šancí zasáhnout a nepřehodit. Chceme-li vrhat bez porušení zástupů, pak se na povel PILA TOLLITE musí vytvořit mezi řadami rozestup minimálně 1,5-2 m. Toto provedení je o něco pomalejší. Umožňuje ale následné snazší využití kopí, pakliže jsou jimi legionáři vyzbrojeni.


INTESTVDINEM VENITE – Želvy vytvořit

Legionáři stojící v útvaru se na tento povel těsně přimknou jeden ke druhému směrem ke středu.
Vojáci první řady srazí svá scvta těsně k sobě a vytvoří jednolitou zeď. Štíty zapřou a skrčí se za ně, nebo úplně zakleknou.
Druhá řady položí své štíty na štíty první řady (štít se vojáka dotýká na lopatce a prakticky celé paži).
Třetí řada vsune svůj štít pod štít druhé řady (opře jej vojákovi před sebou o rameno a šíji). Stejně postupují i za nimi stojící řady.
Toto kladení štítů musí být rychlé. Nejprve jdou scvta šikmo vpřed a pak „ zaklapne" i zadní část štítů. Tímto jsou štíty spojeny jako šupiny, po kterých sklouzávají střely nepřátel.
Legionáři v želvě jsou k sobě přitisknuti a drží se vzájemně pravou rukou za Baltem vojáka šikmo v pravou před sebou. Takto se docílí toho, že dá-li se želva na povel TESTVDINEM SURGITE-ANTE! do pohybu vpřed, budou vojáci jednotní ve svém pohybu. Rychlejší budou zpomaleni a pomalí popoháněni.
Želva musí být pevná a soudržná za všech okolností. Pozor na neznámé řecké nováčky!:)


TESTVDINEM DISCEDITE – Želvu rozpustit

Na tento povel se zruší útvar želva. Vojáci jí rozpustí směrem od zadních řad k předním a okamžitě se vyrovnají do základního tvaru a upraví své rozestupy.

_________________
Petronius Murus Furibundus
LEGIO X GPF

... obyčejný blátošlap ... žádná s***a šarže ...


Nahoru
   
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma  Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ 1 příspěvek ] 

Všechny časy jsou v UTC+02:00


Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na: 

cron
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Český překlad – phpBB.cz